Kære
Jeg skriver til dig for at høre om du kunne være interesseret i at deltage i et udstillings og kulturprojekt, jeg er ved at arrangere.

Udstillingen hedder 間 MELLEMRUM.

Det er en dansk/japansk kunstudstilling, der kommer til at foregå næste efterår i perioden torsdag 15. oktober (preview) til søndag 22. november 2020 med fernisering lørdag 17. oktober i Kunsthuset Annaborg i Hillerød, DK

Koncept
Kunsthuset Annaborg er en smuk nyklassisistisk bygning, der ligger ved indgangen til Frederiksborg Slot.
Huset er opdelt i mange mindre rum fordelt på 2 etager.

Konceptet er at 14 kunstnere (7 danske og 7 japanske) tilbydes ét rum hver, som kan bruges efter den enkeltes ideer og ønsker ifht. temaet. Rummene kan indrettes til at gå ind i eller betragtes ‘udefra’.

14 kunstnere er udvalgt og repræsenterer 7 forskellige kunstformer/medier, og er matchet sådan, at hver kunstner kan spejle ligheder og forskelle med en kollega fra hhv Japan/Danmark. (se vedhæftede oversigt over inviterede kunstnere)

Udstillingens titel ‘間 MELLEMRUM’ kan fortolkes helt konkret som kunstnere og værker, som er adskilt af vægge. Eller tolkes bredere; som afstand fx mellem de to kulturer, mellem kunstner og beskuer, mellem mennesker, beskueren som mellemrum, eller som tomrum, åbninger, intervaller, pauser, skel…..

Rummene fordeles, når vi kender den endelige deltagersammensætning. (Tegning af huset er vedhæftet)


Dette er en forhåndsforspørgsel for at høre, om du er interesseret i at deltage i denne udstilling?

Økonomi
Projektet er helt privat initieret – (se mere om os herunder), der er skaffet midler til PR og markedsføring, hjemmeside er klar så snart vi ved hvilke kunstnere der forventes at deltage.
Kommune, fonde, puljer og private sponsore søges så snart deltagerne er på plads.
Der vil blive søgt midler til bl.a. honorar, transport og andre relevante omkostninger, men vi kan naturligvis ikke garantere at kunne imødekomme dette, hvis ikke midlerne skaffes.
Ønsker du at deltage må du derfor gerne hurtigt efter dit tilsagn, oplyse os om dine forventede udgifter og om du selv søger eller finder midlerne til dækning af disse. Og om der iøvrigt er præmisser for din deltagelse – bla. om du er interesseret i at deltage, hvis ikke alle midler ikke kan skaffes til honorar m.v..

Kulturfestival “BUNKA”
Udstillingen bliver centrum for en japansk KULTURfestival som kommer til at forgå sideløbende med udstillingen i hele Hillerød i hele udstillingsperioden.
Det vil derfor blive muligt også for kunstnere, at lave workshops, talks, video events og happenings m.v. forskellige andre steder.

Lidt om os der står bag udstillingen

Helga Jensen, initiativtager, kurator – se evt vedhæftet cv
Min drivkraft er gøre en forskel ved at skabe møder og nye relationer mellem mennesker, på tværs af normale grænser som fx sprog, etnicitet, køn, alder, socialstatus, politisk ståsted etc..
Jeg har gennem en lang årrække brugt kulturelle begivenheder, som et sådant fælles mødested og samlingspunkt for mennesker med forskellige baggrunde. Jeg mener, det er vigtigt at undersøge både dét og dem, der er anderledes end vi kender – på den måde lærer vi, hvem vi selv er.

At jeg har valgt Japan som tema for denne festival og udstilling, er der flere årsager til. Japansk kultur er anderledes, eksotisk, fremmed, men samtidig ret ufarlig, uproblematisk, upolitisk, hvilket deltagere/publikum mere åbne, modtagelige og nysgerrige på den fremmede kultur.
Derudover er jeg personligt fascineret og arbejdet meget med japansk kunst, og har gennem flere år arrangeret mange store og små japanske events og udstillinger i samarbejde med Yuko Takada Keller.

Yuko Takada Keller, konsulent – kunstner, kurator, professor m.v.
Boet i Danmark siden 1997 – Mange udstillinger og projekter i Europa og Japan.
Vi har kendt hinanden i over 25 år og arbejdet sammen om mange forskellige dansk/japanske kulturprojekter.
Yuko deltager som kunstner på udstillingen – fungerer derudover som konsulent og tolk varetager kontakten til de japanske kunstnere på dette projekt.
(se evt https://www.yukotakada.com/english-1)