Ideen – Hvorfor denne festival?

Ideen med denne festival er grundlæggende, at hylde kultur i dets mange former og vise gæsterne en spændende og anderledes kultur end den danske.
I 2021 retter vi lyset mod Japan og japansk kultur.

BUNKA betyder kultur på japansk og er derfor overskriften på denne kulturfestival. 

I november afholdes hvert år national helligdag i Japan (Bunka no Hi). Her fejres hver år kultur i alle former, med et festfyrværkeri af events og oplevelser, det er vores ambition at lave en dansk variation af denne festival i Hillerød.
 

Baggrund

Gennem mere end 15 år har vi lavet mange forskelligartede kulturudvekslings projekter, og vi mener at denne uformelle form møde mellem mennesker med forskellig baggrund er meget vigtig.

Som mennesker har vi skabt forskelligartede oplevelser og samværsformer for os selv, fx i form af kunst, litteratur, musik, sport, politik, videnskab, levevis og forestillingsverdener. 

Siden tidernes morgen har vi samlet os i forskellige befolkningsgrupper og dyrket hvert vores, i forskellige retninger afhængig af omstændigheder, indtryk og erfaringer. Det er disse fælles oplevelser, mønstrer og regler, der kendetegner en bestemt befolkningsgruppe og bliver dens kultur.

Formål

Vi vil introducere japanske kultur, mad og folkefærd til interesserede danskere samt at give Hillerød spændende sociale og kulturelle oplevelser.

Vi mener det er vigtig at kende sig selv og sin egen kultur. En af vejene til at lære sig selv at kende er ved at spejle sig i noget der er forskellig fra en selv, undersøge baggrunde, undres og lade sig inspirere.

Vi har tidligere arrangeret større og mindre internationale begivenheder, bla. flere japanske. Vi har mange rigtig gode forbindelser både her i landet og i Japan.
Japansk kultur er en meget stærk og bevidst kultur – på nogen områder fundamentalt anderledes, eksotisk, fascinerende og inspirerende.
Vi har erfaring for at denne form, hvor underholdning blandes med viden og inspiration og vi får udfordret vores verdensbillede, giver et godt resultat.
Derfor var det naturligt for os at vælge at starte med netop Japansk kultur.

Gevinster ved en sådan begivenhed:
– det giver fælles referencepunkter for byen og de der deltager.  

– skaber forskellige nye lokale netværk bl.a. mellem aktive aktørere og frivillige

– kultur i skaber liv og omsætning i midtbyen

– øget kendskab til Hillerøds forskellige kulturelle tilbud.


Hvem er festivalen for?

Festivalen henvender sig til befolkningen i bred forstand, forskellige arrangementer til forskellige alders og interessegrupper.
Der er stor undervisningspotientiale, hvorfor skoler og uddannelelsinstitutioner aktivt inviteres til at tage emnet om og tilbydes undervisningsmateriale og workshops.