Bag festivalen:

Initiativtager og projektleder Helga Jensen, Exhib/Kulturstøberiet, i samarbejde med billedkunstner Yuko Takada Keller, Margit Borring, Hillerød Kunstforening og medlemmer af Byens Hjerte (Hillerød Kunstforening, Slotkirkens Hus, Frederiksborg Slots, Slotsbio).

Hvordan skal det foregå?
Festivalen arrangeres som en paraplyfestival, hvor alle kan byde ind med events eller arrangementer, der handler om japan og japansk kultur og foregår i Hillerød.
Med paraplyfestival, menes en festival, hvor en lang række forskellige aktørers events samles under en paraply, ét brand, med én hjemmeside, fælles markedsføring og PR. Men hvor hver enkelt aktør har det fulde ansvar for og råderet over egen event.
Det er alle, lige fra foreninger, sportsklubber, kunstnere og kulturaktører, forretninger, privatpersoner til skoler, museer og andre institutioner.
Hver kan byde ind med netop deres vinkel, interesse og indgang til emnet.

Vil du, din forening, virksomhed eller organisation være med?

Byd ind med arrangementer, lokaler, støtte eller andet.

Få en udformel snak om hvad og hvordan – vi kan evt. hjælpe med at finde steder, organisering og tips og tricks til afvikling af dit arrangement.

Så kontakt helga@kulturstoberiet.dk eller 21907622 (kan være svær at fange på tlf, så læg besked)

___________________________________________________________

TIDSPLANEN ER ÆNDRET!! Da festivalen er udsat til april/maj 2021!
Revideret plan følger..

Fase 1
Opstart (august-nov 2019)
< her er vi nu!

 • Planlægning og udvinkling af koncept, projektbeskrivelse og budget.
 • PR og markedsføringsstrategi og -plan. Fundraising og sponsorstrategi.
 • Kontakt til mulige samarbejdspartnere og aktørere. 
 • Udarbejdelse og igangsætning af hjemmeside, sociale platforme og fysisk informationsmateriale.

Face 2
Inplementering og rekruttering(nov 19-maj 20)

 • Kontakt til mulige samarbejdspartnere og aktørere.
 • Offentliggørelse af hjemmeside med aktør/event-tilmelding og sociale profiler.
 • Rekruttering af interessenter, aktører og frivillige.
 • Fundraisingog kontakt til sponsore.
 • Informationsmøder for og med interessenter.

Face 3
Markedsføring (nov 19-nov 20)

 • PR og presse: målrettet mulige aktører og intressenter gøre opmærksom på festivalen, dens idé og indhold.
 • PR og presse: målrettet gæster og deltagere.

Face 4
Afvikling af arrangementer og festival

Face 5
Evaluering